KALİTE/ÇEVRE/İSG POLİTİKAMIZ

İhtiyaç duyulan tüm taleplerin, minimum maliyet, en uzun ömür, en etkili çözüm, güvenli ve güvenilir sonuç verebilen ürünler olması

Optimum süre, asgari iş gücü, hata ve kayıp ile en kaliteli ürünleri ortaya koymak

Üretim öncesi kaliteli, kendini kanıtlayan ve tüm yeterliliklere sahip ürün tedariği; üretim sonrası, minimum revizyon ve onarım, ve hızlı geri dönüş ile anında çözümler

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz tüm projelerin sahadaki imalatlarında, çevrenin izolasyonunun sağlanarak verilebilecek tüm zararların engellenmesi

Fabrikamızda gerçekleştirilen tüm imalat ve idari birimlerde çevre bilincinde hareket ederek doğal kaynakların muhafazası ve maksimum geri dönüştürülebilirlik için çabalamak

İmalat ve idari kısımlarımızda tüm kanuni hükümler, yönetmelikler ve mevzuata uygun şekilde hareket ederek bireysel ve kurumsal olarak hareket ederek çevre politikamızın temelini oluşturmak

İş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Tüm projelerimizde, önleyici tedbirler alınması, olası tehlikelerin ortadan kaldırılması amaçlanmakta olup, kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin güvenli bir ortamda faaliyetlerini devam ettirmesi politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Sağlanan güvenli ortam sayesinde, uygun çalışma koşullarında üretim yaparak, güvenli, kaliteli, ürünler elde etmek ve bu doğrultuda hedeflerimize ulaşmak vazgeçilmez unsurlarımız arasındadır.

FIRMAMIZIN KALITE,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI VE ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI POLITIKASI

Oluşturduğumuz Kalite/Çevre ve İSG Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite/Çevre/İSG Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi

Politikamıza ulaşmamız için kaynaklarımız ;

Uymakta yükümlü olduğumuz kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmak,

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak için, düzenli eğitim ve organizasyonlar düzenlemek,

Zamanında ve doğru risk analizleri yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,

Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak,

İlgili mevzuatların daha ötesinde, insan sağlığının tüm gerekliliklerini yerine getirmektir.

Firmamızın Kalite,İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Politikasıdır.

TEMA KLEMP

Sürekli gelişmeye yönelik ; topluma ve çevreye duyarlı ürünlerle insan güvenliği odaklı bir büyüme gerçekleştirmek, yerli üretime destek vererek ,kalitemizi artırmak ve güvenli korkuluk sistemleri imal etmektir.

Tema Klemp

İş güvenliği ilk öncelikli hedefimiz olduğundan dolayı sağlam , güvenli ,uzun ömürlü ve yenilikçi yürüme yolu korkulukları üretmek , pratik ve emniyetli çözümler sunmak ve müşteri memnuniyetini garanti etmektir.